Scholenkeuze is een dienst van Digiloket.nl. Digiloket.nl is een website waarop je allerlei informatie kunt vinden over diensten van de Nederlandse overheid en heeft tot doel het u als inwoner van ons land zo makkelijk mogelijk te maken bij het zoeken naar (relevante) informatie.

Digiloket.nl kent meerdere soorten informatie, varierend van Onderwijs, Sport en Zorg tot Cultuur, Toerisme en informatie voor ondernemers. Veel van de gebruikte informatie is sowieso al openbaar beschikbaar maar vaak niet (goed) leesbaar. Digiloket.nl is geen site van de overheid maar een particuliere website. Toch kunt u soms wel informatie van Digiloket aantreffen op sites van Gemeenten want sommige Gemeenten nemen de informatie van ons over middels een licentieovereenkomst.

In de aankomende jaren moet digiloket.nl HET platform worden voor inwoners van ons land; een platform waar u informatie kunt aantreffen maar waar u ook uw mening kwijt kunt over diverse overheidsdiensten.