Inleiding

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons en u van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerkingen zijn gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. Daarnaast conformeren wij ons aan de internationale ICC standaard die is opgesteld door de internationale organisatie ESOMAR en de internationale Kamers van Koophandel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

 In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens van deelnemers via deze site  vastgelegd in de database van Digiloket. Digiloket gebruikt gegevens van bezoekers van de website(s) voor het inzichtelijk maken van de prestaties van scholen, zonder daarbij uw persoonsgegevens te gebruiken. Ofwel; wij ‘anonimiseren’ alle gegevens, behalve uiteraard de gegevens van scholen daar die gegevens al openbaar zijn; scholen zijn openbare instellingen.

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Klikgedrag en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u de website (of delen daarvan) vaker zou willen raadplegen.  Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk zijn voor u.

Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy-statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

 Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met: info@scholenkeuze.nl