De gegevens op deze website zijn bedoeld om u te voorzien van zoveel mogelijk algemene informatie. Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite hebben wij gebruik gemaakt van informatie van derden. Hoewel wij de informatie op deze site periodiek verversen (minimaal 1x per maand) is het in sommige gevallen mogelijk dat de informatie die wij tonen toch verouderd of niet meer correct is.

Scholenkeuze is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen met de informatie van deze website als uitgangspunt. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan informatie van deze website of de inhoud ervan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming.