Ouders zien op de website 'sterretjes' staan. Dit is een 7-tal aan sterretjes waardoor de waardering van ouders voor uw school wordt weergegeven. Ouders vullen namelijk een vragenlijst in met 21 vragen.

Het dashboard stelt u bovendien in de gelegenheid om een aantal diensten af te nemen, zoals:

  • Oudertevredenheidsenquetes
  • Medewerkertevredenheidsenquetes (kosteloos)
  • Leerlingtevredenheidsenquetes (kosteloos)
  • Veiligheid scan ouders
  • Veiligheid scan medewerkers
  • Imago scan
  • Schoolverlaters scan

Voor het gebruik van de enquetes (peilingen) betaalt u niets; u betaalt uitsluitend een bedrag van 49,- per jaar voor detail-rapportage. De rapportages worden door ons in handzaam formaat aangeleverd (PDF). De rapportages zijn dusdanig uitgedacht dat u die, als u wilt, kunt gebruiken als verantwoordingsdocument richting Inspectie. Klik HIER voor meer info over dit document.

Voor schoolleiders die tevredenheidsonderzoeken gebruiken als 'sturingsinformatie' kan er een zgn. Benchmarkrapportage worden aangeleverd. Klik HIER voor een voorbeeld!

Geen verborgen kosten, al uw onderzoek overzichtelijk op 1 plek! Bovendien kunt u de resultaten van uw tevredenheidsonderzoeken ook exporteren naar Excel zodat u deze gegevens eventueel kunt importeren in bijv. WMK of Parnassys.