Iedere school in ons land krijgt via het Digiloket de beschikking over een eigen dashboard. Heeft u nog geen inloggegevens ontvangen? Dan kunt u die aanvragen bij het Digiloket. Klik links in het menu op SCHOOL AANMELDEN om uw (gratis) inloggegevens aan te vragen.

In het dashboard kunt u zelf uw gegevens aanpassen. Maar u kunt ook foto's plaatsen en/of teksten invoeren om uw school te 'promoten' onder ouders.

Ouders zien op de website 'sterretjes' staan. Dit is een 7-tal aan sterretjes waardoor de waardering van ouders voor uw school wordt weergegeven. Maar wij verzamelen nog veel meer informatie; ouders vullen namelijk een vragenlijst in met 21 vragen.

Het dashboard stelt u bovendien in de gelegenheid om een aantal diensten af te nemen, zoals:

  • Oudertevredenheidsenquêtes
  • Medewerkertevredenheidsenquêtes (kosteloos)
  • Leerlingtevredenheidsenquêtes (kosteloos)
  • Veiligheid scan ouders
  • Veiligheid scan medewerkers
  • Imago scan
  • Schoolverlaters scan

Voor het gebruik van de enquêtes (peilingen) betaalt u niets; u betaalt uitsluitend een bedrag van 49,- per jaar als u alle detail-rapportages zou willen zien. De rapportages worden door ons in handzaam formaat aangeleverd (PDF). DE rapportages zijn dusdanig uitgedacht dat u die, als u wilt, kunt gebruiken als verantwoordingsdocument richting Inspectie. Klik HIER voor meer info over dit document.

Voor schoolleiders die tevredenheidsonderzoeken gebruiken als 'sturingsinformatie' kan er een zgn. Benchmarkrapportage worden aangeleverd. Klik HIER voor een voorbeeld!

Geen verborgen kosten, al uw onderzoek overzichtelijk op 1 plek! Bovendien kunt u de resultaten van uw tevredenheidsonderzoeken ook exporteren naar Excel zodat u deze gegevens eventueel kunt importeren in bijv. WMK of Parnassys.