Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of vwo is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland. Een voltooide vwo-opleiding geeft toegang tot een verdere studie aan het Nederlandse hbo en het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt 6 jaar (leeftijd: 12-18 jaar) en bestaat uit atheneum en gymnasium. Ongeveer 20% van de basisschoolleerlingen gaat naar het vwo.

 

Net als de havo kent het vwo vier profielen (vakkenpakketten):

 • Cultuur & Maatschappij (C&M)
 • Economie & Maatschappij (E&M)
 • Natuur & Gezondheid (N&G)
 • Natuur & Techniek (N&T)

Bij de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij (met wiskunde C/A) ligt de nadruk meer op talen en de maatschappij, bij de overige profielen meer op wiskunde en natuurwetenschappen.

 

Verplichte vakken

Los van het profiel zijn de volgende vakken voor iedere vwo leerling verplicht.

 • Nederlands
 • Engels
 • Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) of Klassieke culturele vorming (KCV), als klassieke talen worden gekozen
 • Algemene natuurwetenschappen (ANW)
 • Een tweede vreemde taal, te kiezen uit: Fries (Europees Nederland), Papiaments (Caribisch Nederland), DuitsFransSpaansRussischItaliaansArabischTurks (of Grieks of Latijn als de leerling een gymnasiumopleiding volgt). Niet alle talen worden op alle scholen aangeboden. Er zijn echter gevallen bekend waarbij de leerling, wettelijk, vrijstelling op deze regel heeft gekregen omdat de kans van slagen anders erg laag zou zijn.
 • Maatschappijleer
 • Lichamelijke opvoeding

Profielvakken

 • Cultuur & Maatschappij
  • Wiskunde A, B of C
  • Geschiedenis
  • 1 maatschappelijk vak: AardrijkskundeMaatschappijwetenschappen of economie
  • 1 cultuurvak: Kunstvak, Filosofie of taal
 • Economie & Maatschappij
  • Wiskunde A of B
  • Economie
  • Geschiedenis
  • 1 vak: Aardrijkskunde, informatica, maatschappijwetenschappen, Management & organisatie of moderne vreemde taal
 • Natuur & Gezondheid
  • Wiskunde A of B
  • Scheikunde
  • Biologie
  • 1 vak: Natuur, leven en technologie, natuurkunde, aardrijkskunde of onderzoek & ontwerpen
 • Natuur & Techniek
  • Wiskunde B
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • 1 vak: Natuur, Leven en Technologiebiologie, wiskunde D, informatica.

 

Bij elk profiel moet er minstens 1 keuzevak worden gekozen voor het examen. Deze keuzes zijn, met name bij C&M, afhankelijk van het aanbod van de school.

 

Keuzevakken

 • Arabisch*
 • Biologie
 • Chinees*
 • Economie
 • Informatica*
 • Grieks*
 • Hebreeuws*
 • Latijn*
 • Onderzoek & Ontwerpen*
 • Russisch*
 • Spaans*
 • Papiaments*
 • Management & Organisatie*
 • Geschiedenis
 • Filosofie*
 • Muziek en Tekenen/Handvaardigheid *
 • Bewegen, Sport en Maatschappij 2 *
* = afhankelijk van de school

 

Verder kunnen alle profielvakken gekozen worden, maar daarvoor moet er eerst uit een van deze keuzevakken gekozen worden. Verder kan er geen lager wiskundeniveau gekozen worden. (In oplopende moeilijkheids graad is c-a-b-d)

 

Vakken die niet op het eindexamen komen te staan maar optioneel in de tweede fase gegeven kunnen worden

 • Levensbeschouwing
 • Drama (met uitzondering van enkele scholen die dit vak wel als eindexamenvak aanbieden)