Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis. De overheid wil dat leerlingen vanuit het speciaal onderwijs waar mogelijk weer kunnen instromen in het gewone onderwijs. Of dat ze kunnen doorstromen naar een gewone vervolgopleiding.

Ouders of verzorgers die een school voor speciaal voortgezet onderwijs zoeken, kunnen contact opnemen met het Regionaal Expertise Centrum (REC). Kan het REC niet helpen, dan kunnen ouders of verzorgers een onderwijsconsulent inschakelen. Ze kunnen ook gebruikmaken van de diensten van MEE, een landelijke organisatie die in alle provincies werkzaam is. De organisatie zoekt samen met ouders of verzorgers naar de juiste zorg en passend onderwijs voor hun kind. Het speciaal onderwijs is opgedeeld in 4 clusters:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen
  • Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen
  • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs moeten een zogeheten ontwikkelingsperspectief van leerlingen vaststellen. Het ontwikkelingsperspectief is de basis voor een plan waarin staat hoe wordt toegewerkt naar een passend door- of uitstroomprofiel. Dat kan zijn:

  • Het halen van een diploma
  • Uitstroom naar werk
  • Uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding

De bedoeling is dat de mogelijkheden van uw kind optimaal worden benut.

Leerlingen met een beperking die van school komen, komen vaak terecht in de Wajong uitkering. Maar ook deze jongeren willen liever deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daarom richt het voortgezet speciaal onderwijs zich er steeds meer op om jongeren met een beperking voor te bereiden op de arbeidsmarkt.