De school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (afgekort mavo) is een Nederlandse schoolsoort die werd ingevoerd in 1968. Sinds 1999 is de MAVO vaak opgegaan in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO), waarbij het onderwijs wordt aangeboden onder de naam vmbo - theoretische leerweg.

De laatste jaren is de naam VMBO bij sommige scholengemeenschappen weer veranderd in MAVO, om het te onderscheiden van het 'gewone' VMBO, dat vaak geen positief imago heeft. Scholen die zelfstandig bleven en die uitsluitend middelbaar algemeen voortgezet onderwijs verzorgen, worden aangeduid met categoriale mavo.

Kijk voor meer informatie dus bij VBMO !