Het hoger algemeen voortgezet onderwijs dat veelal afgekort wordt als havo, is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname.

De havo is in principe geen eindonderwijs - het is algemeen vormend (theoretisch) en geen beroepsopleiding. De havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Verder geeft een havo-diploma toegang tot het vwo en tot een versneld mbo-traject.

Een havo-leerling kiest voor aanvang van het vierde schooljaar een profiel.

Er zijn vier profielen:

 • Natuur & Techniek;
 • Natuur & Gezondheid;
 • Economie & Maatschappij;
 • Cultuur & Maatschappij.

Een profiel bestaat uit een aantal vakken, dat is opgebouwd uit een:

 • gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is;
 • profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt;
 • vrij deel;
 • geheel vrij deel

Verplichte vakken:

 • Nederlandse taal en letterkunde
 • Nederlandse literatuur (vaak bij Nederlands in)
 • Engelse taal en letterkunde
 • Lichamelijke Opvoeding
 • Culturele en Kunstzinnige Vorming
 • Maatschappijleer

Keuzevakken:

 • Duitse taal en letterkunde
 • Franse taal en letterkunde
 • Spaanse taal en letterkunde
 • Economie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Biologie
 • Geschiedenis
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde D (beperkt)
 • Informatica
 • Ontwerpen en Onderzoeken (alleen op technasium)
 • Management en Organisatie (M&O)
 • Aardrijkskunde
 • Culturele en Kunstzinnige Vorming 2
 • Maatschappijwetenschappen
 • Filosofie