'Kwaliteit' is een lastig begrip als het gaat om het onderwijs en/of het kiezen van een school. Kwaliteit laat zich namelijk moeilijk omschrijven en het valt lastig te 'meten'. Wat de een bovendien goede kwaliteit vindt, is voor de ander misschien niet acceptabel.

De enige manier om je een beeld te kunnen vormen van de kwaliteit die scholen leveren, is door alle aspecten van scholen naast elkaar te leggen en die aspecten te vergelijken. Daarom hebben wij een enorme hoeveelheid gegevens verzameld die het jou mogelijk maken om scholen op belangrijke aspecten te vergelijken.

We hebben allerlei soorten informatie op een 'uniforme' manier inzichtelijk gemaakt. Deze gegevens worden door Centrum voor Online Onderzoek in kaart gebracht voor Scholenkeuze.nl. Centrum voor Online Onderzoek is gespecialiseerd in dit soort gegevens. Zij is bovendien aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie en je kunt er dus vanuit gaan dat de gegevens die je op Scholenkeuze.nl aantreft, goed verzameld zijn en goed worden weergegeven.

Bovendien verzamelen wij zgn. tevredenheid-scores. Dit doet Centrum voor Online Onderzoek door leerlingen en ouders van een school enquetes te laten invullen. Met de resultaten van die enquetes kan Centrum voor Online Onderzoek jou een beeld geven van hoe tevreden de leerlingen en ouders zijn (en soms ook de leerkrachten).