Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betalen ouders geen lesgeld voor het voortgezet onderwijs en krijgen leerlingen de meeste boeken van school.

Voor elke leerling in het voortgezet onderwijs betaalt de overheid zo'n € 7.300 per jaar.

Lesgeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder

Leerlingen die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn en voltijds onderwijs volgen aan het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs vavo) of het mbo, betalen wel lesgeld. De hoogte wordt elk jaar vastgesteld. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft meer informatie over lesgeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder.

Schoolboeken voortgezet onderwijs

Scholen stellen schoolboeken en lesmateriaal beschikbaar aan hun leerlingen. Ze informeren ouders welke schoolboeken en lesmaterialen zij zelf moeten aanschaffen, bijvoorbeeld een atlas en woordenboeken. Scholen stellen ook aangepaste schoolboeken beschikbaar: gesproken boeken, brailleboeken en vergrotingen. Deze boeken worden speciaal gemaakt voor leerlingen met een beperking (denk aan visueel gehandicapten) of voor leerlingen met dyslexie. Meer informatie over aangepaste schoolboeken is te vinden op de website van de stichting Dedicon.

NB: Het kabinet-Rutte-Asscher wil dat vanaf het schooljaar 2015-2016 schoolboeken niet langer gratis zijn.

Schoolkosten en ouderbijdrage voortgezet onderwijs

Schoolkosten zijn kosten die ouders moeten betalen. Bijvoorbeeld kosten voor gymkleding, een atlas, woordenboeken en een rekenmachine. De school kan ook om een ouderbijdrage vragen, bijvoorbeeld voor schoolkampen, excursies en culturele activiteiten. Ouders kunnen zelf kiezen of zij hier gebruik van maken (en er dus voor willen betalen).

Kosten schoolvervoer

Voor kinderen met een handicap is in sommige gevallen een tegemoetkoming in de kosten voor het schoolvervoer mogelijk. De school of de gemeente kan meer informatie geven over schoolvervoer.