De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, zowel op het niveau van de scholen en instellingen als op het niveau van het onderwijsstelsel. Het toezicht op scholen en instellingen is risicogestuurd. Dat houdt in dat de inspectie op basis van de beschikbare gegevens vaststelt of er een risico bestaat op een ondermaatse onderwijskwaliteit. In dat geval doet de inspectie nader onderzoek.

Om ook gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van het onderwijsstelsel voert de inspectie steekproeven uit. Hierin vallen ook scholen en instellingen waar geen risico's geconstateerd zijn. De inspectie rapporteert jaarlijks over de kwaliteit van het onderwijsstelsel in het Onderwijsverslag en in verschillende publicaties. Kwaliteit is niet alleen een kwestie van het oordeel van de Inspectie zo vinden wij.

Kwaliteit bestaat ook uit de sfeer, onderling contact en andere 'zachte' vormen van waardering. Scholenkeuze is van mening dat 'kwaliteit' ook valt af te meten aan het oordeel van ouders met een kind op een bepaalde school. Vandaar dat wij zoveel mogelijk informatie verzamelen van ouders van een school; zij kunnen u helpen bij het vormen van een oordeel.

Meer weten over de Onderwijs Inspectie? Klik HIER