Juliana van Stolbergstr 30
3331 BJ ZWIJNDRECHT
Telefoon: 0788200015
www.julianaschool-zwijndrecht.nl

Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Regulier
Aantal leerlingen: 247
Schooltijden