Marsgeel 14
2718 BZ ZOETERMEER
Telefoon: 0793610082
www.palet.unicoz.nl

Denominatie: Rooms-Katholiek
Methode: Regulier
Aantal leerlingen: 437
Voorschool: Aanwezig
Schooltijden