Robert Kochplaats 346 -348
3068 JD ROTTERDAM
Telefoon: 0104206661
www.mmkschool.nl

Denominatie: Rooms-Katholiek
Methode: Dalton
Aantal leerlingen: 189
Schooltijden