Veenweg 117-a
3648 HB WILNIS (DE RONDE VENEN)
Telefoon: 0297257800
www.vlinderbos.nl

Denominatie: Algemeen bijzonder
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 220
Schooltijden