Oude Postweg 55
7557 DA HENGELO OV (HENGELO)
Telefoon: 0742914073
www.st-janschool.nl

Denominatie: Rooms-Katholiek
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 378
Schooltijden