Park de Kotten 320
7522 EN ENSCHEDE
Telefoon: 00534356795
http://www.skoe.nl/ariens/

Speciaal onderwijs (SO)
Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Regulier
Aantal leerlingen: 207
Schooltijden