Ouverturestraat 68
7534 CP ENSCHEDE (Enschede)
Telefoon: 053-4611776
http://www.cbs-drakensteyn.nl/

Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Regulier
Aantal leerlingen: 250
Schooltijden