J.P. Coenstraat 9
7541 BP ENSCHEDE (Enschede)
Telefoon: 0053-431 00 05
http://www.drakensteyncoenvco.nl/

Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Overige
Aantal leerlingen: 168
Schooltijden