Brinkpoortstraat 7
7411 HR DEVENTER
Telefoon: 0570616801
www.deventerleerschool.nl

Denominatie: Algemeen bijzonder
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 232
Schooltijden