Banckertlaan 130
1215 RH HILVERSUM
Telefoon: 0356244375
www.vanhasseltschool.org

Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Regulier
Aantal leerlingen: 160
Schooltijden