Antoniestraat 28
2011 CR HAARLEM
Telefoon: 0235364092
http://www.veronicaschool.stichtingsintbavo.nl

Denominatie: Rooms-Katholiek
Methode: Jenaplan
Aantal leerlingen: 358
Schooltijden