Dam 20-A
1613 AL GROOTEBROEK (STEDE BROEC)
Telefoon: 0228520610
www.dehussel.nl

Denominatie: Rooms-Katholiek
Methode: Jenaplan
Aantal leerlingen: 156
Schooltijden