Meentweg 44
1405 JB BUSSUM
Telefoon: 0356915994
www.gooilandschool.nl

Denominatie: Algemeen bijzonder
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 409
Schooltijden