Brigantijnkade 51
1086 VB AMSTERDAM
Telefoon: 00204165862
www.abbsdezuiderzee.nl

Denominatie: Algemeen bijzonder
Methode: Overige
Aantal leerlingen: 393
Voorschool: Aanwezig
Schooltijden