Aalbersestraat 4
5344 SV OSS
Telefoon: 0412646284
www.nhj-oss.nl

Denominatie: Algemeen bijzonder
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 496
Schooltijden