Bachlaan 9
5707 RM HELMOND
Telefoon: 0492590175
www.wilhelminaschool.nl

Denominatie: Algemeen bijzonder
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 449
Schooltijden