Max de Bossustraat 8
5684 CG BEST
Telefoon: 0499372398
www.bs-heydonck.nl

Denominatie: Rooms-Katholiek
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 425
Schooltijden