Wederikweg 19
9753 AA HAREN GN (HAREN)
Telefoon: 0505348190
www.cbsdeborg.nl

Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Dalton
Aantal leerlingen: 385
Schooltijden