Leeuweriklaan 21
7203 JD ZUTPHEN
Telefoon: 0575516817
www.jfk.skbg.nl

Denominatie: Rooms-Katholiek
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 289
Schooltijden