Schoolstraat 1
4051 AV OCHTEN (NEDER-BETUWE)
Telefoon: 0344641416
www.houtkoperschool.nl

Denominatie: Openbaar
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 112
Schooltijden