Foareker 21 -23
9247 AA URETERP (OPSTERLAND)
Telefoon: 0512301771
www.deopdracht.nl

Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 265
Schooltijden