Jancko Douwamastraat 35
8602 BK SNEEK (SUDWEST FRYSLAN)
Telefoon: 0515415183
www.postschool.spectrium.nl

Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 207
Schooltijden