Tilledyk 11
9047 KG MINNERTSGA (HET BILDT)
Telefoon: 0518471588
www.cbs-wizebeam.nl

Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 141
Schooltijden