Markerstraat 9
8531 KM LEMMER (De Friese Meren)
Telefoon: 0514562559
www.sintjozeflemmer.nl

Denominatie: Rooms-Katholiek
Methode: Dalton
Aantal leerlingen: 263
Schooltijden