Keizerskroon 86-A
8935 LW LEEUWARDEN
Telefoon: 0582880073
www.alexanderschool.nl

Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 235
Schooltijden