Willem Sprengerstraat 77
8922 BS LEEUWARDEN
Telefoon: 0582136248
www.prinsconstantijnschool

Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Regulier
Aantal leerlingen: 205
Voorschool: Aanwezig
Schooltijden