Carel Fabritiusstraat 21
8932 HN LEEUWARDEN
Telefoon: 0582127623
www.jwfschool.nl

Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 264
Schooltijden