De Streek 4
9172 NJ FERWERT (FERWERDERADIEL)
Telefoon: 0518411229
www.opstreek.nl

Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 108
Schooltijden