Flevo 186
9204 JT DRACHTEN (SMALLINGERLAND)
Telefoon: 0512545344
www.pcbo-devoorde.nl

Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Dalton
Aantal leerlingen: 377
Schooltijden