Dwarswyk 346
9202 CA DRACHTEN (SMALLINGERLAND)
Telefoon: 0512519890
jpbsdewiekslag.nl

Denominatie: Rooms-Katholiek
Methode: Jenaplan
Aantal leerlingen: 122
Schooltijden