Pier Panderstraat 3
9203 SG DRACHTEN (SMALLINGERLAND)
Telefoon: 0512517199
www.st-lukasschool.nl

Denominatie: Rooms-Katholiek
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 267
Schooltijden