De Bjirken 1
9271 AG DE WESTEREEN (DANTUMADIEL)
Telefoon: 0511447376


Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 263
Schooltijden