Iikmounewei 61
9251 EW BURGUM (TYTSJERKSTERADIEL)
Telefoon: 0511461791
www.reinbogeburgum.nl

Denominatie: Protestants-Christelijk
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 267
Schooltijden