Burg Praamsmalaan 34
8701 AP BOLSWARD (SUDWEST FRYSLAN)
Telefoon: 0515575856


Denominatie: Algemeen bijzonder
Methode: Jenaplan
Aantal leerlingen: 73
Schooltijden