Blessumerpaed 3
9031 XM BOKSUM (MENAMERADIEL)
Telefoon: 0582541314
www.ottoclantskoalle.nl

Denominatie: Algemeen bijzonder
Methode: Geen onderwijs methode gespecificeerd
Aantal leerlingen: 51
Schooltijden