Kraaiennest 4
1319 DA ALMERE
Telefoon: 0365240540
www.windwijzer-almere.nl

Denominatie: Samenwerking PC, RK
Methode: Dalton
Aantal leerlingen: 293
Schooltijden