De mening van ouders, leerlingen en medewerkers is onmisbaar bij het beoordelen van de kwaliteit van een school. Om die mening inzichtelijk te maken voor de school, is in 2008 het Nationaal Scholenonderzoek gestart; een professioneel online instrument voor kwaliteitsmeting. Scholenkeuze werkt samen met Scholenonderzoek.nl

Het onderzoek biedt scholen de mogelijkheid om de resultaten van de eigen school af te zetten tegen landelijke gegevens; een zgn. landelijke benchmark. Uw resultaten worden in een geautomatiseerde online rapportage vergeleken met die van scholen met een gelijk profiel (op denominatie en/of onderwijsstroming).

Het onderzoek bestaat uit een drietal gestandaardiseerde modules; toepasbaar voor alle scholen, ongeacht de denominatie en/of onderwijsstroming. Dit zijn:

  • Oudertevredenheid enquête
  • Medewerkertevredenheid enquête
  • Leerlingtevredenheid enquête

Deelnemende scholen betalen een vast bedrag per module maar kunnen ook kiezen voor een zgn. totaalpakket dat alle 3 de modules omvat. U ontvangt toegang tot uw eigen persoonlijke online dashboard (uiteraard beveiligd!). Vanuit het dashboard kunt u de resultaten oproepen, benchmarken en een kant & klaar PDF rapport downloaden.