Speciaal onderwijs

Sommige kinderen kunnen niet naar een gewone basisschool, omdat ze extra aandacht of zorg nodig hebben. Ze kunnen moeilijk leren, hebben een handicap of gedragsproblemen. Voor hen zijn er scholen voor speciaal onderwijs. Tegenwoordig werken reguliere basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs samen. Op deze manier kunnen zo veel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool.